NITTO Quick Coupler

Home NITTO Quick Coupler
PNEUMATIC
IONIZER
Digital Pressure Gauge
Hyd Gauge
industrial Valve
Hydraulic
Two-Touch Coupler

ข้อต่อสวมเร็ว

Two-Touch Coupler

400 PF ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน ขนาด 1/2"

จุดเด่น
• ระบบวาล์วติดตั้งอยู่ที่ด้าน SOCKET
• มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน และสถานที่
• ผ่านการชุบแข็งเพื่อให้ทนต่อการใช้งาน

ความสามารถในการสวมต่อกัน
• รุ่น 20 (1/4"), 30 (3/8") และ 40 (1/2") สามารถสวมต่อในกลุ่มเดียวกันได้
• รุ่น 400 (1/2"), 600 (3/4") และ 800 (1") สามารถสวมต่อในกลุ่มเดียวกันได้

ข้อแนะนำในการใช้งาน
• ฝุ่นละอองและเศษวัสดุต่าง ๆ ที่เข้าไปในระบบอาจเป็นสาเหตุของการรั่วซึม
• ทิศทางการใช้งานของลมหรือของเหลวที่ใช้ จะไหลจากด้าน SOCKET ไปยัง PLUG
• เมื่อมีการใช้ข้อต่อกับเครื่องที่มีความสั่นสะเทือนสูง ควรต่อสายอ่อน กับตัวเครื่องมือยาวประมาณ 30 ซม. แล้วจึงประกอบข้อต่อ

Model Application Mass (g) Dimensions (mm.)
Steel Brass Stainless Ls HP A C T ØBd
20 PF R 1/4 (PT 1/4) 28 30 30 36 Hex. 17 30 20 Rc 1/4 7.5
30 PF R 3/8 (PT 3/8) 39 41 41 37 Hex. 21 14 20 Rc 3/8 7.5
40 PF R 1/2 (PT 1/2) 70 77 69 38 Hex. 29 15 20 Rc 1/2 7.5
400 PF R 1/2 (PT 1/2) 82 89 81 41 Hex. 29 15 23 Rc 1/2 13
600 PF R 3/4 (PT 3/4) 116 126 118 45 Hex. 35 17 23 Rc 3/4 13
800 PF R 1 (PT 1) 190 202 192 54 Hex. 41 22 23 Rc 1 13

Contact Us

155/70 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

sales.hydromatic@gmail.com

(66) 033-000-133

(66) 033-000-134

HOT LINE : (66) 093-6256228

LINE ID : @hydrosales

Follow Us

Location

© 2023 HYDROMATIC TOOLS CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Thailand Directory